ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Corrosion of Conformity – Blind 1991

Morgana Lefay – Maleficium 1996

Grand Magus - Grand Magus 2001

Skylark - The Princess' Day 2001

Lizzy Borden - Appointment with Death 2007

Helstar - Glory of Chaos 2010

Forgotten Tales - We Shall See the Light 2010

Atkins / May Project - Valley of Shadows 2012

Absolva - Flames of Justice 2012

Blitzkrieg - Back from Hell 2013

Copyright 2021. All Right Reserved.