ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Riot – Narita 1979

Saxon - Denim and Leather 1981

Hypocrisy – Penetralia 1992

W.A.S.P. - Still Not Black Enough 1995

Kataklysm - Victims of This Fallen World 1998

Rhapsody of Fire - Symphony of Enchanted Lands 1998

Sinister - Aggressive Measures 1998

Stratovarius – Destiny 1998

Whiplash – Thrashback 1998

Celtic Legacy – Resurrection 2003

Fates Warning - Fates Warning X 2004

Axxis - Monster Hero 2018

Behemoth - I Loved You at Your Darkest 2018

Lizzies - On Thin Ice 2018

Copyright 2022. All Right Reserved.