ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Ezo - E・Z・O 1987

Within Temptation – Enter 1997

Suidakra - Auld Lang Syne 1998

Gwar - We Kill Everything 1999

Steel Prophet - Dark Hallucinations 1999

Disillusion - Back to Times of Splendor 2004

Infernäl Mäjesty - One Who Points to Death 2004

Orange Goblin - Thieving from the House of God 2004

Pro-Pain - Fistful of Hate 2004

Saint - In the Battle 2004

Tygers of Pan Tang - Noises from the Cathouse 2004

Loudness - Racing 2005

Cauldron - Chained to the Nite 2009

Mägo de Oz - Gaia III: Atlantia 2010

Tarot - The Spell of Iron MMXI 2011

Accept - Stalingrad: Brothers in Death 2012

Exumer - Fire & Damnation 2012

Against Evil - All Hail the King 2018

Kamelot - The Shadow Theory 2018

Copyright 2022. All Right Reserved.