ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Deep Purple – Stormbringer 1974

Cathedral - Forest of Equilibrium 1991

Symphony X - Symphony X 1994

Cathedral -- Caravan Beyond Redemption 1998

Raven - One for All 1999

Salem - Forgotten Dreams 2013

U8 - Touch of Fire 2013

Human Fortress - Reign of Gold 2019

Power Theory - Force of Will 2019

Copyright 2023. All Right Reserved.