ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Domain - Our Kingdom 1988

Death Angel - Act III 1990

Letter X – Reflections 1996

Quo Vadis - Forever... 1996

Axel Rudi Pell - The Masquerade Ball 2000

Hellyeah – Hellyeah 2007

Exordium - Super Casu Heresis Quondam Combuste Fuerunt 2008

Ignitor - Year of the Metal Tiger 2012

Municipal Waste - The Fatal Feast (Waste in Space) 2012

Lancer - Second Storm 2015

Nightwish - Human. :||: Nature. 2020

Traveler - Termination Shock 2020

Copyright 2022. All Right Reserved.