ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

My Dying Bride - Turn Loose the Swans 1993

Yngwie J. Malmsteen – Alchemy 1999

Anorexia Nervosa - Redemption Process 2004

Ghost Machinery - Haunting Remains 2004

Samael - Reign of Light 2004

Sonata Arctica - Reckoning Night 2004

Gamma Ray – Majestic 2005

Zandelle - Vengeance Rising 2006

Death Angel - The Dream Calls for Blood 2013

Lacuna Coil - Black Anima 2019

Michael Sweet – Ten 2019

Screamer - Highway of Heroes 2019

Vanden Plas - The Ghost Xperiment - Awakening  2019

Copyright 2021. All Right Reserved.