ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Backslash - Princess of Disharmony 2003

Kamelot – Epica 2003

Sinner - There Will Be Execution 2003

Magnitude 9 - Decoding the Soul 2004

Mad Max - Night of White Rock 2006

Shining Fury - Another Life 2006

Kreator - Hordes of Chaos 2009

Grave Digger - Healed by Metal 2017

Lancer – Mastery 2017

Pain of Salvation - In the Passing Light of Day 2017

Sepultura - Machine Messiah 2017

Victorius - Heart of the Phoenix 2017

Copyright 2021. All Right Reserved.