ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Rush - Permanent Waves 1980

Dew-Scented – Inwards 2002

Girlschool - 21st Anniversary - Not That Innocent 2002

Sinergy - Suicide by My Side 2002

Vision Divine - Send Me an Angel 2002

Old Man's Child - In Defiance of Existence 2003

On Thorns I Lay – Egocentric 2003

Bonfire – Branded 2011

Revenge - Survival Instinct 2014

Alpha Tiger – iDentity 2015

Night Demon - Curse of the Damned 2015

R.U.S.T.X - T.T.P.M. 2017

Autumn Tears - Colors Hidden Within the Gray 2019

Hysteria - Anthems of Pain 2019

Copyright 2021. All Right Reserved.