ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Trust - Repression (English version) 1980

Mötley Crüe - Too Fast for Love 1981

Azarath - Infernal Blasting 2003

Riverside - Out of Myself 2003

Black Funeral – Ordog 2005

Inner Sanctum - Risen to Fall 2006

Van Canto - A Storm to Come 2006

Saint - Hell Blade 2009

TNT - A Farewell to Arms 2010

Dark Nova - Dark Nova 2012

Sentence – Everywhere 2012

Witch Hammer - Never Stop 2012

Them - Final Chapter 2017

Infernal Bizarre – Medium 2018

Copyright 2022. All Right Reserved.