ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Manilla Road – Metal 1982

Cannibal Corpse - Eaten Back to Life 1990

Tiamat - Skeleton Skeletron 1999

Stryper – Reborn 2005

HammerFall – Dominion 2019

Killswitch Engage – Atonement 2019

Picture – Wings 2019

Copyright 2021. All Right Reserved.