ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Gamma Ray - Sigh No More 1991

Kyuss – Wretch 1991

Impellitteri - Grin and Bear It 1992

Paradise Lost – Icon 1993

Dio - Angry Machines 1996

Brutal Truth - Sounds of the Animal Kingdom 1997

Royal Hunt – Paradox 1997

Runemagick - The Supreme Force of Eternity 1998

Kataklysm - Shadows & Dust 2002

Saxon - Heavy Metal Thunder 2002

Yngwie J. Malmsteen - Attack!! 2002

Zonata - Buried Alive 2002

Morbid Angel – Heretic 2003

Ark Storm - The Everlasting Wheel 2004

Rob Rock - Garden of Chaos 2007

Metal Church - This Present Wasteland 2008

Girlschool - Hit and Run: Revisited 2011

Machine Head - Unto the Locust 2011

Attic – Seasons 2014

Havoc - Back for the Kill 2016

Steve Grimmett's Grim Reaper - Walking in the Shadows 2016

Veonity - Into the Void 2016

Copyright 2022. All Right Reserved.