ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Stryper - To Hell with the Devil 1986

Vendetta - Brain Damage 1988

Anthrax - Stomp 442 1995

D.R.I.  - Full Speed Ahead 1995

Ozzy Osbourne – Ozzmosis 1995

Overkill – Bloodletting 2000

Jorn – Worldchanger 2001

Testament - First Strike Still Deadly 2001

Deep Purple - Rapture of the Deep 2005

Impaled Nazarene – Manifest 2007

Axel Rudi Pell - Tales of the Crown 2008

Darkane - Demonic Art 2008

Screamer - What Excites You 2008

Secret Sphere - Sweet Blood Theory 2008

Anthem - Burning Oath 2012

Anaal Nathrakh – Desideratum 2014

Lonewolf - Cult of Steel 2014

Obituary - Inked in Blood 2014

While Heaven Wept - Suspended at Aphelion 2014

Copyright 2022. All Right Reserved.