ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Cryptopsy - Blasphemy Made Flesh 1994

Bal-Sagoth - Starfire Burning upon the Ice-Veiled Throne of Ultima Thule 1996

Lacrimas Profundere - Fall, I Will Follow 2002

Loudness – Racing 2004

Opera IX – Anphisbena 2004

Burzum - From the Depths of Darkness 2011

Cage - Supremacy of Steel 2011

Crom - Of Love and Death 2011

Mystic Prophecy – Ravenlord 2011

Theocracy - As the World Bleeds 2011

Deicide - In the Minds of Evil 2013

Midnight Priest - Midnight Steel 2014

Primordial - Where Greater Men Have Fallen 2014

Einherjer - Dragons of the North XX 2016

Nighthawks - Night of the Witch 2019

Copyright 2022. All Right Reserved.