ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Obús - Poderoso como el trueno 1982

Corrosion of Conformity – Animosity 1985

Obsession - Methods of Madness 1987

Victory - Temples of Gold 1990

Dio - Strange Highways 1993

Hypocrisy - The Fourth Dimension 1994

Mercyful Fate – Time 1994

Saber Tiger – Timystery 1995

Behemoth – Satanica 1999

Satyricon – Volcano 2002

Behemoth – Demigod 2004

Chinchilla - Take No Prisoners 2004

Edenbridge – Shine 2004

Enslaved – Isa 2004

Jon Oliva's Pain - 'Tage Mahal 2004

Manticora - 8 Deadly Sins 2004

Mystic Prophecy - Never-Ending 2004

Nightingale – Invisible 2004

Seventh Avenue – Eternals 2004

Icarus Witch - Capture the Magic 2005

Firewind - Days of Defiance 2010

Kylesa - Spiral Shadow 2010

Raising Fear - Eternal Creed 2010

Tank - War Machine 2010

Kataklysm - Waiting for the End to Come 2013

Mad Max – Interceptor 2013

Sepultura - The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart 2013

Vengeance - Piece of Cake 2013

Wardrum – Awakening 2016

Concerto Moon - Tears of Messiah 2017

Millennium - Awakening 2017

Black Angels – Steamroller 2019

Edenbridge – Dynamind 2019

Mayhem – Daemon 2019

Millennium - A New World 2019

Runemagick - Into Desolate Realms 2019

Turbokill - Vice World 2019

Velvet Viper - The Pale Man Is Holding a Broken Heart 2019

Vision Divine - When All the Heroes Are Dead 2019

Copyright 2022. All Right Reserved.