ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Demon - Spaced Out Monkey 2001

Destruction - The Antichrist 2001

Nostradameus - The Prophet of Evil 2001

Obituary - Xecutioner's Return 2007

Nightfall - Astron Black and the Thirty Tyrants 2010

Katatonia - Dead End Kings 2012

Blazon Stone - Return to Port Royal 2013

Rocka Rollas - Metal Strikes Back 2013

HammerFall - (r)Evolution 2014

Riot V - Unleash the Fire 2014

Copyright 2021. All Right Reserved.