ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Black Sabbath - Seventh Star 1986

Kataklysm – Sorcery 1995

Absu - The Third Storm of Cythrául 1997

Mekong Delta - Pictures at an Exhibition 1997

Strapping Young Lad – City 1997

Caliban – Vent 2001

DragonForce - Valley of the Damned 2003

Dream Evil – Evilized 2003

Edenbridge – Aphelion 2003

Municipal Waste - Waste 'Em All 2003

Seventh Avenue - Between the Worlds 2003

Stratovarius - Elements Pt. 1 2003

Benedictum – Uncreation 2006

Bob Catley - Spirit of Man 2006

Jorn - Unlocking the Past 2007

Wizard – Goochan 2007

Iron Fire - Voyage of the Damned 2012

Suicidal Angels – Bloodbath 2012

Napalm Death - Apex Predator - Easy Meat 2015

Visigoth - The Revenant King 2015

Kreator - Gods of Violence 2017

Krokus - Big Rocks 2017

Syron Vanes - Chaos from a Distance 2017

Copyright 2022. All Right Reserved.