ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Black Sabbath - Cross Purposes 1994

Ragnarok - Diabolical Age 2000

Therion – Deggial 2000

Caliban - Shadow Hearts 2003

Runemagick – Envenom 2005

Wizard – Thor 2009

Cadaveria - Horror Metal 2012

Kaledon - Mightiest Hits 2012

Darking - Steal the Fire 2015

Hounds - Warrior of Sun 2020

Serious Black - Suite 226 2020

Copyright 2021. All Right Reserved.