ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15/09/17

PLAYLIST:
Angel Dust - Nightmare (4:41)
Radakka - Masquerade (5:14)
Morgana Lefay - Time Is God (5:07)
Metallica - Harvester Of Sorrow (5:45)
Meliah Rage - Stranger (2:44)
Flotsam & Jetsam - The Message (4:31)
Deliverance - No Time (4:33)
Hexx - The Other Side (3:37)
Hexx - A Slave in Hell (5:35)
Paradox - Raptor (5:04)
Overkill - Bitter Pill (5:48)
Heretic - Impulse (4:18)
Metal Church - Fake Healer (5:55)
Hades - Nightstalker (5:33)
Nuclear Assault - Nightmares (3:57)
Heathen - Breaking The Silence (5:50)
Atrophy - Right To Die (4:01)
Nasty Savage - Gladiator (4:23)
Sacred Reich - One Nation (3:24)
Forbidden - Twisted Into Form (4:25)
Toxik - Heart Attack (3:48)
Liege Lord - Master Control (5:06)
Dark Angel - Vendetta (4:25)
Slayer - Black Magic (4:02)
Whiplash - Power Trashing Death (4:10)
Testament - Over The Wall (4:07)
Morbid Saint - Beyond The Gates Of Hell (4:47)
Evildead - Annihilation Of Civilization (4:17)
Hallow's Eve - The Mansion (3:05)
Holy Terror - Immoral Wasteland (5:18)
Abattoir - Screans From The Grave (3:22)

Copyright 2024. All Right Reserved.