ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 09/07/21

PLAYLIST:
Manowar - Thor
Martyr - Child Of Science
Tyran Pace - Law And Order
Vatican - Expelled
Griffin - Submission
Heretic - Impulse
Heathen - Breaking The Silence
Paradox - Mystery
Nuclear Assault - Fight to be Free
Xentrix - Shadows of Doubt
Whiplash - Last Man Alive
Holy Mother - Live To Die
NoiseHunter - Stormbringer
Original Sin - Succubus
Savage Master - Ready to Sin
Judas Priest - Rapid Fire
Twisted Sister - Come Out And Play
WASP - I Wanna Be Somebody
Fifth Angel - Call Out The Warning
Europe - Scream Of Anger
Jeff Beck - Gets Us All In The End
Axxis - Kingdom Of The Night
James Byrd's Atlantis Rising - Shot Down In Flames
Vinnie Vincent - That Time Of Year
Kingdom Come - Passion Departed
Mad Max - Love Loaded
Overkill - Killers In The Dawn
Randy - It's Got To Be Love
Blackslash - The Power
Witchtower - Night Of The Witch
Widow - Let It Burn
Dawn Hawk - Nighthawk
Defender - Fast Line
Manilla Road - Divine Victim
Visigoth - Necropolis (Manilla Road Cover)
Heavy Load - I Am Me
Heir Apparent - Questions

Copyright 2023. All Right Reserved.