ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 09/11/18

PLAYLIST:
Accept - Head Over Heels
Shok Paris - The Heat And The Fire
Sword - Children Of Heaven
Titan Force - Chase Your Dreams
Warlord - Aliens
Medieval Steel - Lost In The City
Loud Crowd - No Way Out
Avenger - Revenge Attack
Blaspheme - Seul
Sortilege - Majesty
Heir Apparent - Crossing The Border
Queensrche - Roads To Madness
Crimson Glory - Dreamdancer
Black Sabbath - Falling Off The Edge Of The World
Candlemass - A Sorcerer's Pledge
Metallica - Call Of Ktulu
Slayer - South of Heaven
Grip Inc - Pathetic Liar
Sepultura - Inner Self
Sodom - Tired And Red
Kreator - Under The Guillotine
Suicidal Angels - Front Gate
Destruction - Death Trap
Venom - Black Metal
Exodus - Metal Command
Exciter - Scream In The Night
Exumer - Winds Of Death
Tankard - Maniac Forces
Darkness - Bloodbath
Xentrix - No Compromise
Mortal Sin - Lebanon
Toxik - Door To Hell
Nuclear Assault - Critical Mass
Overkill - Elimination
Overkill - Fatal If Swallowed
Accuser - Elected To Suffer
Assassin - Nemesis
Razor - Tortured Skull

Copyright 2023. All Right Reserved.