ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 18/02/22

PLAYLIST:
Accept - Flash Rockin' Man
Anthrax - Armed And Dangerous
Armored Saint - False Alarm
Jag Panzer - Harder Than Steel
Martyr - Child Of Science
Tyran Pace - Law And Order
Kraken - Dreamer
Black Knight - Fire In Your Eyes
Lust - We'll Never Die
Lust - Don't Say It's Over
Mindless Sinner - Here She Comes Again
Loud Crowd - No Way Out
Iron Maiden - Where Eagles Dare
Iron Maiden - Moonchild
Iron Maiden - Revelations
Iron Maiden - Infinite Dreams
Iron Maiden - Flight Of The Icarus
Iron Maiden - Can I Play With Madness
Iron Maiden - Die With Your Boots On
Iron Maiden - The Evil That Men Do
Iron Maiden - The Trooper
Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son
Iron Maiden - Still Life
Iron Maiden - The Prophecy
Iron Maiden - Quest For Fire
Iron Maiden - The Clairvoyant
Iron Maiden - Sun And Steel
Iron Maiden - Only The Good Die Young
Iron Maiden - To Tame A LandRunning Wild - Conquistadores
Skull & Bones - Treachery March 
Skeleton - No Negotiations 
SkyEye - Soldiers of Light 
Allagash - Evil Intent 
Apolium - City of Shadows 
Cutty Sark - Die Tonight 
Heathendom - War & Pain 
Grip Inc. - Pathetic Liar

Copyright 2023. All Right Reserved.