ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 16/10/18

PLAYLIST:
WASP - Into The Fire
Ozzy - Diary Of A Madman
Savatage - Beyond The Doors Of The Dark
Savatage - Legions
Savatage - Criss Intro
Savatage - The Dungeons are Calling
Savatage - City Beneath The Surface
Savatage - Sirens
Savatage - Power Of The Night
Annihilator - Phantasmagoria
Megadeth - Take No Prisoners
Flotsam & Jetsam - Never To Reveal
Warrior - Fight Or Fall
Crimson Glory - Touch The Sun
Cage - Root Of All Evil
Brainstorm - Arena
Dickinson - Machine Men
Halford - The One You Love To Hate
Jag Panzer  - Viper
Mercyful Fate - Under The Spell
Candlemass - Droid
Death SS - Profanation
Cathedral - Vampire Sun
Black Sabbath - Killing Yourself To Live
Witchfinder General - Love On Smack
Judas Priest - Race With The Devil
Trouble - Ride The Sky
Nightmare - Diamond Crown
Quartz - Satan's Serenade
Scarface - The Eagle Has Landed

Copyright 2022. All Right Reserved.