ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Running Wild - Blazon Stone 1991

Helstar - Multiples of Black 1995

Strapping Young Lad - Heavy as a Really Heavy Thing 1995

Shadows Fall - Of One Blood 2000

Brainstorm - Liquid Monster 2005

Powerwolf - Return in Bloodred 2005

Rob Rock - Holy Hell 2005

Lacuna Coil – Karmacode 2006

Queensrÿche - Operation: Mindcrime II 2006

Brainstorm – Firesoul 2014

Copyright 2022. All Right Reserved.