ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Grim Reaper - Rock You to Hell 1987

Motörhead - Rock 'n' Roll 1987

Royal Hunt - Land of Broken Hearts 1992

Vader - De Profundis 1995

Bob Catley - The Tower 1998

Nile - Black Seeds of Vengeance 2000

Bullet - Bite the Bullet 2008

Iced Earth - The Crucible of Man 2008

Anathema - Falling Deeper 2011

In Flames - Siren Charms 2014

Blazon Stone - Down in the Dark 2017

Copyright 2022. All Right Reserved.