ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Quiet Riot - QR III LP 1986

Night in Gales – Thunderbeast LP 1998

Chastain - In an Outrage LP 2004

Immortal - Northern Chaos Gods LP 2018

Kissin' Dynamite – Ecstasy LP 2018

Copyright 2021. All Right Reserved.