ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Warhammer - Curse of the Absolute Eclipse 2002            

Arcana - The New Light 2004      

Asphyx - Abomination Echoes 2010        

Absu - Hall of the Masters 2012

Sodom - 5 Original Albums in 1 Box 2013               

Witch Cross - Axe to Grind 2013

Manowar - The Lord of Steel Live 2013  

Deceiver – Deceiver 2016            

Marduk - Panzer Division Live 2018         

Banshee - The Madness 2019    

Copyright 2021. All Right Reserved.