ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Celtic Frost - Emperor's Return EP 1985

Dio - Sacred Heart 1985

Savatage - Handful of Rain 1994

Infernäl Mäjesty - Unholier than Thou 1998

Accept - Blind Rage 2014

Copyright 2022. All Right Reserved.