ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

MVP – Windows 1997

Jack Frost - Glow Dying Sun 1999

Cro-Mags – Revenge 2000

Spiral Architect - A Sceptic's Universe 2000

Fozzy - All That Remains 2005

Twilight Guardians – Sintrade 2006

Paradox – Electrify 2008

Abigor - Time Is the Sulphur in the Veins of the Saint - An Excursion on Satan's Fragmenting Principle 2010

Six Feet Under - Graveyard Classics III 2010

Helloween - Straight Out of Hell 2013

Holy Grail - Ride the Void 2013

Lancer – Lancer 2013

Shylock - Walking Tall 2013

Satan's Host - Pre-dating God Part 1 2015

Banshee – Banshee 2019

Flotsam and Jetsam - The End of Chaos 2019

Malevolent Creation - The 13th Beast 2019

Metal Inquisitor – Panopticon 2019

Powergame – Masquerade 2019

Copyright 2022. All Right Reserved.