ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Bow Wow – Guarantee 1978

Mystic Circle - Infernal Satanic Verses 1999

Bow Wow – Beyond 2000

Narnia - Desert Land 2000

Nightfall - Lyssa - Rural Gods and Astonishing Punishments 2004

Burning Point - Burned Down the Enemy 2006

Darkside – Inferno 2013

Majesty - Banners High 2013

Zeno Morf - Kingdom of Ice 2013

Blind Justice - In the Name of Justice 2016

Copyright 2021. All Right Reserved.