ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Thin Lizzy – Renegade 1981

Eldritch - El Niño 1998

Threshold – Clone 1998

Andi Deris and The Bad Bankers - Done by Mirrors 1999

Sinister - Creative Killings 2001

Evoken - A Caress of the Void 2007

Sebastian Bach - Angel Down 2007

Seven Witches - Deadly Sins 2007

Burning Black – Mechanic Hell 2009

Suicidal Angels - Sanctify the Darkness 2009

Emerald - Re-Forged 2010

Impaled Nazarene - Road to the Octagon 2010

Astaroth – Chaosatanas 2013

Night – Night 2013

Tad Morose – Revenant 2013

Arkham Witch - I Am Providence 2015

Diviner - Fallen Empires 2015

Katana - The Greatest Victory 2015

Manimal - Trapped in the Shadows 2015

Steelwing - Reset, Reboot, Redeem 2015

Copyright 2022. All Right Reserved.