ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

King's X - Faith Hope Love 1990

Death - Human 1991

Borknagar – Empiricism 2001

Brainstorm - Metus Mortis 2001

Emperor - Prometheus - The Discipline of Fire & Demise 2001

Grave Digger - The Grave Digger 2001

Sodom - M-16 2001

Crystal Viper – Legends 2010

Forbidden - Omega Wave 2010

Holy Grail - Crisis in Utopia 2010

The Lord Weird Slough Feg - The Animal Spirits 2010

The Seventh Gate - Random Antagonist Complex 2010

Virgin Steele - The Black Light Bacchanalia 2010

Metal Church - Generation Nothing 2013

Copyright 2022. All Right Reserved.