ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Rainbow - Bent Out of Shape 1983

Annihilator - Set the World on Fire 1993

Mystic Prophecy – Vengeance 2001

Twisted Sister - Still Hungry 2004

Vanishing Point - Embrace the Silence 2005

Vanishing Point - The Fourth Season 2007

Emerald – Unleashed 2012

Ensiferum - Unsung Heroes 2012

Kaine - Falling Through Freedom 2012

Mob Rules - Beast Reborn 2018

Copyright 2021. All Right Reserved.