ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Crowley - Whisper of the Evil 1986

Voivod - Dimension Hatröss 1988

Bathory - Twilight of the Gods 1991

Blind Guardian - Somewhere Far Beyond 1992

Borknagar – Epic 2004

Neurosis - The Eye of Every Storm 2004

Unearth - The Oncoming Storm 2004

At Vance – VII 2007

Iron Fire - Blade of Triumph 2007

Anaal Nathrakh - In the Constellation of the Black Widow 2009

Nile - At the Gate of Sethu 2012

Vintersorg – Orkan 2012

Dynasty - Step by Step 2017

Stormwitch - Bound to the Witch 2018

Copyright 2021. All Right Reserved.