σαν σήμερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Thin Lizzy – Nightlife 1974

Motörhead - Ace of Spades 1980

Exumer - Possessed by Fire 1986

Realm - Endless War 1988

Marty Friedman – Introduction 1994

Axehammer – Windrider 2005

Martyr - Circle of 8 2011

Blind Guardian - Twilight Orchestra: Legacy of the Dark Lands 2019

Gothic Stone - Haereticus Empyreum 2019

Pretty Maids - Undress Your Madness 2019

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Ozzy Osbourne - Diary of a Madman 1981

Venom - Calm Before the Storm 1987

Craig Goldy's Ritual - Better Late Than Never 1995

Martyr - Hopeless Hopes 1997

Brujeria – Brujerizmo 2000

Paganini – Esoterrorism 2003

Nightmare - The Dominion Gate 2005

Phantom-X - Rise of the Phantom 2005

Skylark – Fairytales 2005

Budgie - You're All Living in Cuckooland 2006

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Kreator - Coma of Souls 1990

Scorpions - Crazy World 1990

Symphony X - The Damnation Game 1995

Carpathian Forest - Strange Old Brew 2000

Immolation - Close to a World Below 2000

Diamond Rexx - Rexx Erected 2001

Great Master – Underworld 2009

Persian Risk - Who Am I? 2014

Dark Moor - Project X 2015

Eldritch - Underlying Issues 2015

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Corrosion of Conformity – Blind 1991

Morgana Lefay – Maleficium 1996

Grand Magus - Grand Magus 2001

Skylark - The Princess' Day 2001

Lizzy Borden - Appointment with Death 2007

Helstar - Glory of Chaos 2010

Forgotten Tales - We Shall See the Light 2010

Atkins / May Project - Valley of Shadows 2012

Absolva - Flames of Justice 2012

Blitzkrieg - Back from Hell 2013

Copyright 2021. All Right Reserved.