σαν σήμερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Killers - Habemus Metal 2002

Evidence One - Tattooed Heart 2004

Stormwitch - Witchcraft 2004

Within Temptation - The Silent Force 2004

Skelator - Give Me Metal or Give Me Death 2008

Tarantula - Spiral of Fear 2010

Atkins / May Project - Serpents Kiss 2011

Leaves' Eyes - Symphonies of the Night 2013

Nightstryke - Power Shall Prevail 2017

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Thin Lizzy – Renegade 1981

Eldritch - El Niño 1998

Threshold – Clone 1998

Andi Deris and The Bad Bankers - Done by Mirrors 1999

Sinister - Creative Killings 2001

Evoken - A Caress of the Void 2007

Sebastian Bach - Angel Down 2007

Seven Witches - Deadly Sins 2007

Burning Black – Mechanic Hell 2009

Suicidal Angels - Sanctify the Darkness 2009

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Asphyx - Embrace the Death 1996

Astaroth - Violent Soundtrack Martyrium 1999

Fragile Vastness - Excerpts... 2002

Gamma Ray - Land of the Free II 2007

Tarja - My Winter Storm 2007

Metal Inquisitor - Unconditional Absolution 2010

Sodom - In War and Pieces 2010

Suicidal Angels - Dead Again 2010

Chastain - Surrender to No One 2013

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Dark Angel - Darkness Descends 1986

Solitude Aeturnus - Through the Darkest Hour 1994

Dissection - Storm of the Light's Bane 1995

Rough Silk – Mephisto 1997

Sacred Steel - Reborn in Steel 1997

Belphegor - Necrodaemon Terrorsathan 2000

Tad Morose - Modus Vivendi 2003

Watain - Casus Luciferi 2003

Cruachan - The Morrigan's Call 2006

Cynic - Traced in Air 2008

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Death - Leprosy 1988

Vader - The Ultimate Incantation 1992

Entombed - Same Difference 1998

Lefay - Symphony of the Damned 1999

Vintersorg - Ödemarkens son 1999

Virgin Steele - The House of Atreus: Act I 1999

Axxis - Doom of Destiny 2007

Crystal Ball – Secrets 2007

Primordial - To the Nameless Dead 2007

Artillery - The Face of Fear 2018

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Deep Purple - Perfect Strangers 1984

Entombed - Clandestine 1991

Voivod - Angel Rat 1991

Acid Bath - Paegan Terrorism Tactics 1996

Cathedral - Supernatural Birth Machine 1996

Riot – Inishmore 1997

Opeth – Deliverance 2002

Electric Wizard - Witchcult Today 2007

Meden Agan – Illusions 2007

Nocturnal Rites – Afterlife 2000

Copyright 2021. All Right Reserved.